Allt nytt om kampen här.

Gott folk,

Denna hemsida blir en informationskanal för allt som händer. Texter, uppmaningar, videos, kallelse till möten och mer.

Ni kan även följa oss på FB-gruppen:

http://www.facebook.com/#!/groups/402137806520564/

ALBY ÄR INTE TILL SALU!